Biokütuse katlad 2-40 MW

Biokütuse katlad 2-40 MW

Biokütuse katlad 2-40 MW

 • Katel töötab puidujäätmetel niiskuse sisaldusega kuni 55%
 • Integreeritud katla põhiosad on:
 • Kolle
 • Kolde rest
 • Kütuse söötja
 • Kütuse etteande konveier
 • Kütuse ladu koos liikuva rooppõrandaga
 • Põlemisõhu etteande süsteem
 • Tuhaärastussüsteem
 • Põlemisgaaside esmane tahketest osadest eemaldamise süsteem – järelpõlemiskamber

SEOTUD TEENUSED

 • Tehnilise lahenduse leidmine ja valik
 • Projekteerimine
 • Valmistamine
 • Valmistamise juhtimine
 • Projekti juhtimine
 • Kvaliteedi kontroll
 • Pakkimine
 • Logistika ja transport
 • Montaaž ja käiku laskmine

 

TOOTED JA TEENUSED