Materjali käitlemisliinide asendiplaanid

Materjali käitlemisliinide asendiplaanid

Materjali käitlemisliinide asendiplaanid

Peamiselt puistematerjali käitlemis – ja puistematerjali põhiste toodete tootmis liinide asendiplaanide/layout kavandamine, seadmete valik ja integreerimine.

  • Kavandame optimaalse materjali voo erinevate seadmete ja masinate vahel
  • Aitame integreerida erinevad seadmed/masinad ühtsesse omavahel ühendatud funktsionaalsesse tervikusse

SEOTUD TEENUSED

  • Tehnilise lahenduse leidmine ja valik
  • Voodiagrammid
  • Insener -tehniline projekteerimine
  • Projekti juhtimine
  • Vajadusel tarnijate leidmine ja valik
  • Vajadusel seadmete valmistamine
  • Kvaliteedi kontroll

 

TOOTED JA TEENUSED